Članstvo


V društvu deluje 182 članov. Naši člani so aktivni na različnih področjih požarne zaščite. Naše ekipe pionirjev, mladincev, članov, članic in starejših članov se udeležujejo različnih gasilskih tekmovanj, v občinskem in regijskem merilu.


Tekmovalne ekipe

Pionirji

Mentorja:

Marjan Kos
Jaka Potočar

Ekipa:

Jan Barbo - desetar
Nik Gole - sel
Tamara Galič - strojnik
Lan Dular - 1. napadalec
Žan Matoh - 2. napadalec
Miha Horvat - 1. vodar
Miha Rozman - 2. vodnar
Maks Zupan - 1. cevar
Bine Parkelj - 2. cevar
Jakob Krevs - rezerva


Mladinci

Mentorja:

Marjan Kocjan
Stane Čanželj

Ekipa:

Gašper Krevs - desetar
Rene Matoh - sel
Kristjan Saje - strojnik
Jan Muhič - 1. napadalec
Sebastjan Saje - 2. napadalec
Alen Muhič - 1. vodar
Nejc Barbo - 2. vodar
Domen Matoh - 1. cevar
David Matoh - 2. cevar


Članice

Mentorja:

Jože Zoran
Marjan Kocjan

Ekipa:

Mira Slak - desetar
Martina Kovačič - sel
Judita Pate - strojnik
Petra Potočar - 1. napadalec
Nives Koštal - 2. napadalec
Tanja Šiško-Bevec - 1. vodar
Jasmina Gole - 2. vodar
Vida Parkelj - 1. cevar
Jožica Galič - 2. cevar
Tina Car - rezerva


Člani

Mentorja:

Marjan Kocjan
Stane Čanželj

Ekipa:

Damjan Ajdič - desetar
Luka Mežan - sel
Erik Žagar - strojnik
Boštjan Matoh - 1. napadalec
Miha Brajer - 2. napadalec
Aleš Matoh - 1. vodar
Tomaž Gorenc - 2. vodar
Jaka Potočar - 1. cevar
Marjan Kocjan - 2. cevar


Starejši gasilci

Mentor:

Jože Zoran

Ekipa:

Jože Pust - desetar
Mirko Krevs - sel
Marjan Kos - strojnik
Franc Koželj - 1. napadalec
Martin Potočar - 2. napadalec
Marjan Primc - 1. vodar
Jože Cesar - 2. vodar
Drago Pugelj - rezerva

Temeljna listina

(1) Prostovoljno gasilsko društvo Mirna Peč, Trg 23, 8216 Mirna Peč (PGD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje občanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva (ZDru-1), in zakona, ki ureja gasilstvo (ZGas).
(2) PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih članov in jo izvaja v javnem interesu.
(3) PGD je bilo ustanovljeno 1.2.1902 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Novo mesto pod matično številko 5140382000.

Temeljna listina PGD Mirna Peč

Občina Mirna Peč

Občina Mirna Peč meri 48 km2 in ima po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2006 2792 prebivalcev, ki živijo v 28 naseljih. Spada med mlajše slovenske občine, saj je začela s svojim delovanjem 1. januarja 1999, po površini in številu prebivalcev pa je najmanjša dolenjska občina. Geografsko obsega Občina Mirna Peč tri doline: globodolsko, mirnopeško in šentjursko. Ravninskega sveta je malo, še največ v globodolski ravnini, ob Temenici in v ozkem pasu ob avtomobilski cesti v šentjurski dolini.

Dohodnina

PGD Mirna Peč smo društvo, ki spada na seznam upravičencev, ki jim lahko podarite 0,5% dohodnine.
Glede na to, da je znesek 0,5% dohodnine tisti, ki v primeru, da ga ne podarite nikomur, ostane v proračunu, je vsekakor pametno, da ta znesek namenite društvu ali organizaciji, ki vam je pri srcu. Zakaj to ne bi bil ravno PGD Mirna Peč.

Kako nameniti del dohodnine:
- izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali
- izpolnite in natisnite obrazec, ter ga odnesite ali pošljite na davčni urad.
Za namenjen del dohodnine se vam že v naprej zahvaljujemo.

Kontakti

 • Telefon:
  041 652 639 / 031 304 377

 • Email:
  pgdmp@siol.net

 • Naslov:
  Trg 23
  8216 Mirna Peč
  Slovenija